Årshjulet 2019 - signalarrangement i SENTRUM

Foreningens årshjul 2019 presenterer signalarrangment og aktiviteter gjennom året. Sandnessjøen EVENT vil være foreningens redskap til å drifte og videreutvikle årshjulet i tiden framover. Signalarrangement og aktiviteter skal bidra til en levende og aktiv by, og foreningen samler med dette ressursene for å bidra til å utvikle  flere sentrumsaktiviteter og trivselstiltak for både fastboende og besøkende gjennom årets gang.

Handels- og servicetjenestene i sentrum er viktige bidragsytere for å skape en levende og aktiv by for alle.