Kulturminneplan 2018-2023 er vedtatt - næringsforeningen og medlemmer mener ...

Kulturminneplan 2018-2023 for Alsthaug kommune ble behandlet og vedtatt i kommunestyret den 1.3. 2018. Det er mange interessante historiske spor med store utviklingsmuligheter i kommunen. Nye næringsveier vil se dagens lys, og opplevelsesnæringer, natur- og kulturbaserte næringer vil vokse og øke regionens attraktivitet. Næringsforeningen har fulgt opp arbeidet og gav sine høringsuttalelser før behandling og endelig vedtak av kulturminneplanen for 2018-2023.

Vedtatt Kulturminneplan for 2018-2023 følger vedlagt nedenfor samt høringsuttalelsene som ble sendt fra Alstahaug Næringsforening og medlemsbedriften Torolvstein.


Bildet er fra Høvdingsetet på Sandnes. Det finnes mange spor og funn fra sagatiden i kommunen, og Hårek på Tjøtta og Sigrid på Sandnes er kjente skikkelser fra sagaene.