Parkeringsveileder i Sandnessjøen - næringsforeningen mener ..

Alstahaug Næringsforening arbeider for et godt miljø og god trafikkavvikling i sentrum, og ønsker å bidra til et trygt og tilgjengelig sentrum for alle
besøkende gjester, beboere og arbeidstakere - enten de kommer kollektivt sjøveien eller landeveien, med egen bil eller båt. I forbindelse med
utarbeidelse av parkeringsveileder for Alstahaug kommune ble følgende uttalelse gjort fra foreningen. Kommunestyret vedtok den 14. desember 2016 "Parkeringsveileder for Alstahaug kommune".
Denne er sammen med foreningens tilsvar og innspill, vedlagt nedenfor i denne artikkelen.

Alstahaug Næringsforening gav tidlig i prosessen (august 2015) tilsvar og innspill til "Parkeringsveilederen".